Blomsterbuket, ca. 1905Blomsterbuket, ca. 1905

Odilon Redon (1840-1916)

Blomsterbuket, ca. 1905

Fra $30
Brynje, 1891Brynje, 1891

Odilon Redon (1840-1916)

Brynje, 1891

Fra $34
Valmuer, 1867Valmuer, 1867

Odilon Redon (1840-1916)

Valmuer, 1867

Fra $30
Pegasus og Bellerofon, 1888Pegasus og Bellerofon, 1888

Odilon Redon (1840-1916)

Pegasus og Bellerofon, 1888

Fra $34
Stilleben med blomster, 1905Stilleben med blomster, 1905

Odilon Redon (1840-1916)

Stilleben med blomster, 1905

Fra $30
Jeg så et lys, stort og blegt, 1896Jeg så et lys, stort og blegt, 1896

Odilon Redon (1840-1916)

Jeg så et lys, stort og blegt, 1896

Fra $34
Buket i en kinesisk vase, ca. 1912Buket i en kinesisk vase, ca. 1912

Odilon Redon (1840-1916)

Buket i en kinesisk vase, ca. 1912

Fra $30
Vase med anemonerVase med anemoner

Odilon Redon (1840-1916)

Vase med anemoner

Fra $30
Vase med blomster, ca. 1905Vase med blomster, ca. 1905

Odilon Redon (1840-1916)

Vase med blomster, ca. 1905

Fra $30
Vase med blomster, 1910Vase med blomster, 1910

Odilon Redon (1840-1916)

Vase med blomster, 1910

Fra $30
StedmoderblomsterStedmoderblomster

Odilon Redon (1840-1916)

Stedmoderblomster

Fra $30
Grøn vase med blomster, 1910-1912Grøn vase med blomster, 1910-1912

Odilon Redon (1840-1916)

Grøn vase med blomster, 1910-1912

Fra $30
Stor vase med blomster, ca. 1912Stor vase med blomster, ca. 1912

Odilon Redon (1840-1916)

Stor vase med blomster, ca. 1912

Fra $30
Vase med blomster, 1906Vase med blomster, 1906

Odilon Redon (1840-1916)

Vase med blomster, 1906

Fra $30
Vase med blomster, 1916Vase med blomster, 1916

Odilon Redon (1840-1916)

Vase med blomster, 1916

Fra $30