I dag er det svært at forestille sig en verden uden grafisk design. Overalt vi kommer hen, bliver vi bombarderet med sanseindtryk: Farver, former, linjer, logoer, tekst, typografier og alle former for grafisk design, som øjet nogensinde kan rumme.

På den ene side kan man påstå, at grafisk kunst er en forholdsvis ny opfindelse, der opstod med den moderne æstetik i det 20. århundrede og de nye digitale værktøjer. Omvendt, kan man også påstå, at den grafiske kunst reelt har eksisteret, så længe der overhovedet har fandtes mennesker.

Ser vi på den kunst, der ikke er malet, men derimod trykt, kommer man ikke uden om Kina, der gennem historien har opfostret nogle af de dygtigste kunstnere i verden. Allerede i år 200 før Kristi fødsel fremstillede man i Kina træplader, som man brugte til at lave smukke bloktryk på først silke og senere papir. Det var også kineserne, der opfandt den transportable trykpresse, som var lavet af porcelæn. Det skete i det 11. århundrede i Song-dynastiets tid, hele 400 år før Johann Gutenberg bragte en lignende teknologi til Europa.

Spoler vi forbi Gutenbergs bogtrykkerkunst, opfindelsen af aviser og senere kromolitografien, som var de første egentlige farveprint, når vi helt frem til 1903, hvor Wiener Værkstedet i Østrig opstod som verdens nok første egentlige grafiske studie. Ud over stort set at ligne et design- eller reklamebureau, som vi kender dem i dag, lagde Wiener Værkstedet også grundstenen til hele den moderne forståelse af form og grafik. Hvis du har tid, så prøv at Google ’Wiener Werkstätte’, og du finder nogle af de allersmukkeste eksempler på den kubistiske, funktionalistiske æstetik.

Herefter begynder det at gå rigtig stærkt for den grafiske kunst. Pablo Picasso og Georges Braque udvikler kubismen som kunstretning mellem 1908 og 1914. I 1919 åbner Bauhaus-højskolen i Weimar i Tyskland, som de følgende år bliver en af hovedkræfterne i den modernistiske bevægelse. Kongstanken her er, at kunsten skal være funktionel, til gavn for alle mennesker. For første gang i historien skabes en forbindelse mellem kunst og industriel produktion.

Gennem 1950’erne, 60’erne og 70’erne vinder den grafiske kunst i stigende grad indpas, godt hjulpet på vej af nye metoder inden for trykkekunsten samt ikke mindst computerens opståen og udbredelse. Den tendens fortsætter med uformindsket styrke ind i 1980’erne, hvor især musikkanalen MTV er pioner inden for den nye popkultur fyldt med funky og farverig æstetik.

I 1990 bliver den første version af computerprogrammet Photoshop lanceret og skaber igen helt nye muligheder for at manipulere billeder og lave grafik om til kunst. Jovist, man gemmer stadig sine filer på klodsede disketter, og det er fortsat så som så med antallet af RAM. Ikke desto mindre åbner de digitale værktøjer for altid døren til den nye, teknologiske verden. Derfra er der ingen vej tilbage.